Po registraci prosím uhraďte startovné na náš bankovní účet.

Startovné v kategorii dětí: zdarma

Startovné v hlavním závodě: 250,- Kč / osobu

Nové číslo účtu pro zaslání platby: 2401437851/2010

(do poznámky platby uvádějte jméno, které jste uvedli v registračním formuláři)

Startovné je možné uhradit také v den závodu. (Startovné v den závodu je 300,- Kč / osobu.)